Kursuse eesmärk:

Omastada kõik Perekonstellatsioonide alused

Kursust juhendab:

Olga Knjazeva
Tõlgivad:
Maire ja Helena Taska

Sündmus toimub:

I Моodul 25.– 27. oktoobril 2019 algusega kell 10.00 – 18.00
Asukoht: Parda 8, Tallinn (roosa maja, kolmas korrus, kabinet 107)

Registreeru

Süsteemsete lahenduste ja konsultatsiooni keskus (Tallinn, Eesti) viib läbi koolituse:„Süsteemne-fenomenoloogiline lähenemine ja perekonstellatsioonid“

I moodul 25.- 27. oktoobril 2019

Õppeperiood: 2019 – 2021
Nimetatud programm on kinnitatud IAG/DGfS poolt, vastab rahvusvahelistele väljaõppe standarditele ja kvaliteedi kriteeriumitele, mis on kehtestatud süsteemseid konstellatsioone kasutavate spetsialistide ettevalmistusele. See võimaldab lõpetajatel pärast kõikide kvalifikatsiooninõuete täitmist saada vastav sertifikaat, mis annab õiguse kasutada oma professionaalses tegevuses konstellatsiooni meetodit.
Programmi juhivad – IAG/DGfS poolt sertifitseeritud Euroopa ja Venemaa treenerid.

Programm ja kursuse kava sisaldavad:

• Kaheksa kolmepäevast seminari (kokku 392 akadeemilist tundi) õppimaks teooriat, meetodit ja omandamaks isiklikku kogemust.
• 128 akadeemilist tundi tööd praktikagrupis koos kogenud juhendajaga.
• 9 supervisioonipäeva (kokku 72 akadeemilist tundi).

Õpe kestab kaks aastat.

I. Моodul 25. – 27. oktoobril 2019 : Olga Knjazeva

Praktikagrupid Viiakse läbi Olga Knjazeva poolt kogu õppe vältel, moodulite vahel ja treenib iseõppimist ja konstellöörina isikliku ning praktilise kogemuse saamist töös kliendiga.

Õppeprogrammi lõpuks peab osaleja:

• demonstreerima iseseisva töö oskust, mida superviseerivad õppejõud (õppetöös osaleja teeb iseseisva klienditöö ja õppejõud superviseerivad seda).

Õppeprogrammi eduka läbimise järel saavad osalejad Eesti Süsteemsete Lahenduste ja Konsultatsioonide Keskuse sertifikaadi ja Venemaa Konsultatsioonide ja Süsteemsete Lahenduste Instituudi (Института Консультирования и Системных Решений – ИКСР) sertifikaadi, mis annavad õiguse töötamiseks Süsteemse fenomenoloogilise lähenemise ja perekonstellatsioonide valdkonnas.
Osalejad kantakse sertifitseeritud perekonstellööride nimekirja ja omandavad õiguse piiramatult kasutada oma professionaalses tegevuses terminit „konstellatsioon“ Psühholoogidel, arstidel, pedagoogidel ja sotsiaaltöötajatel on soovi korral lisatasu eest võimalik saada kvalifikatsiooni tõstmise tunnistus Moskva Konsultatsioonide ja Süsteemsete Lahenduste Instituudilt (ИКСР). Selleks peab õppima asuja teatama kohe õppetöö alguses oma soovist saada eelnimetatud tunnistus ja sõlmima lisalepingu Moskva Konsultatsioonide ja Süsteemsete Lahenduste Instituudiga (ИКСР) instituudi tingimustel.

Kolmepäevase õppemooduli maksumus – 250 eurot.

Praktika maksumus – 75 eurot/päev
Supervisiooni maksumus – 250 eurot

Struktuursete süsteemsete perekonstellatsioonide õppeprogrammi kohta lisainfo telefonidel: +372 555 11 698 – Alla Leonova +372 556 83 654 – Alla Pugacheva e-mail: seamtime.tln@gmail.com

Loe rohkem meie teiste töötubade ja koolituste kohta.

Info ja registreerimine
TagasiRegistreeru