Skip to main content

Kursuse eesmärk:

Konfliktides toimiva kolme rolliga ja isikliku konfliktidünaamikaga tutvumine, oma põhirolli avastamine ja sellest vabanemine.

Kursust juhendavad:

Maire Taska

Sündmus toimub:

27. septembril algusega kell 16.00 Kalijärve talu, Jäneda

Registreeru

Üsna sageli on inimesed võtnud elus endale päästja, ohvri või agressori rolli, seda endale teadvustamata. Paraku takistab sellisesse rolli kapseldumine isiksuse tegeliku potentsiaali realiseerumist ja täisväärtusliku elu elamist.

Päästja, agressori ja ohvri rolli on kogenud kõik. Rollid veavad inimese lõksu ja moodustavad kolmnurga, kus ise teadlikult tajumata pidevalt rolle vahetatakse. Iga päästja muutub teatud hetkel agressoriks ja pärast seda ohvriks. Kui inimene tajub rünnakut enda suunas, siis kogeb ta, et talle on tehtud liiga. Järgmisel hetkel ründab ta juba ise. Mingil hetkel tekib soov olukorda päästa ja nii jätkub ring.

Antud kursuse konstellatsioonitööde teoreetiliseks aluseks on Stephen Karpmani kolmnurk, mis käsitleb kolme rolli – ohver, agressor, päästja – omavahelist liikumist suhtlemismängudes. Ta taipas, et suhtlemismängudes on kolm põhirolli, mille vahetumine on dramaatiliste arengute aluseks meie elus. Karpman paigutas need kolm osalist kolmnurka, et sümboliseerida ümberlülitusi, mis meis nende vahel aset leiavad.

Kursusel õpitakse vaatlema ennast, teadvustama endale võetud rolli ja uuritakse süsteemseid põhjuseid, mis on rolli esile kutsunud. Otsitakse lahendusi ja teid, mida mööda kulgedes võib jõuda vabanemiseni.

Selle tulemusel on meil rohkem valikuid ja võimalusi mitte ainult elus ette tulevates konfliktsituatsioonides, vaid ka eluliselt tähtsates otsustusprotsessides, kuna oleme vabanenud oma kunagise põhirolli kammitsaist.

Kui soovid teada, kas ja millisel moel on sinu perekonnas kirjeldatud kolmnurk moodustunud ja kuidas sellest välja tulla, saad vastused ja lahenduse Maire Taska töötoast „Päästja, agressor, ohver”.

Asendajana saavad osaleda kõik soovijad, piiranguid ei ole.

Osalemistasu asendajana 40€
Töö 200 €

Loe rohkem meie teiste töötubade ja koolituste kohta.

Info ja registreerimine
TagasiRegistreeru