Skip to main content

Kursuse eesmärk:

Toimetulek leina ja lahkumisvaluga, erinevatel põhjustel katkenud suhete hinge tasandil lõpetamine ja sisemine tasakaalustamine.

Kursust juhendavad:

Maire Taska

Sündmus toimub:

Seoses pandeemiaga toimumise aeg määramata.

Registreeru

Meie kõigi elus on lahkumisi – traagilisi ja ootamatuid, surma läbi, suhete katkemise/katkestamise tõttu ning ühe või teise kui ka mõlema osapoole otsustest ning valikutest tulenevaid. Kõigis neis lugudes on jääjad ja minejad. Ja on valu. Hoolimata füüsilisest minekust jääb hing sageli pikalt leinama ja igatsema.

Suhete lõpetamise kursus annab vastused mitmetele kaotusvalu ja leinaga seotud küsimustele. Kuidas mõista surma? Kuidas leinaga toime tulla ja leppida lähedaste lahkumisega? Kuidas saada üle purunenud suhtest ja elada edasi pärast rasket sündmust? Mis on lein ja kuidas sellega toime tulla?

Tänapäevases kultuuris puudub sageli arusaamine surmast, nii puudub ka õige arusaam leinaprotsessist ning selle samm-sammult läbimise ning sellega seotud rituaalide vajalikkusest. Sageli on inimene jäänud oma leinas ja valus üksi ning ühiskond teda ei toeta. Väliselt justkui viisakas mõtteviis, et lein ja kaotusvalu on inimese isiklik asi ja seda puutuda ei sobi, jätab inimese sageli ilma vajalikust toetusest.

Lein pole seotud ainult kellegi lähedase surmaga. Iga õnneliku suhte, sõbra, lähedase, tasakaalu, mugavuse ja millegi või kelligi olulise kaotuse järel tekkinud tasakaalutu seisund on lein. Iga läbielatud negatiivne kogemus, mille tulemusel inimene millestki või kellestki ilma jääb, võib tekitada leina. Lein on pikk protsess, kestab aastaid ja sellel on kindlad etapid, mida peab läbima.

Kui inimene ei saa üle purunenud suhtest, siis jääb ta pidama leinafaasi, mis takistab elus edasi liikumist. Lein on protsess, mille käigus inimese sisemaailm vajab korrastamist, et taas õnn leida. Leinaaeg on aeg möödunu andestamiseks ja lahti laskmiseks, see on tee seadistamine uuele õnnele. Rahu tegemine sellega, mis oli ja mida enam muuta ei saa. Kui inimene pole võimeline leinaga toime tulema, siis kaotab ta tee õnne ja sisemise rahuloluni. Hiljemalt aasta pärast tragöödiat peaks inimene olema väljunud leinast, et oma eluga edasi minna. Kui ta pole olnud võimeline seda tegema, on vajalik kõrvaline abi.

Purunenud õnn või lähedase kaotus võib muuta inimese elu täielikult. Lein võib endaga kaasa tuua soovi loobuda kõigest, mis siiani omas elus tähendust, sest kõik on kaotanud mõtte. Kellegi kaotanu ja maha jäetu võib kogeda ebaõigluse ja mahajäetuse tunnet.

Surm on millegi lõppemine. Et olla võimaline uueks alguseks, on vaja leppida lõpuga. Rahu on vajalik nii elavatele kui surnutele. Kursus annab võimaluse näha, kus leinaja on kinni jäänud, ja mida igatseb, et ei luba endal tagasi elule astuda ja lahkunul lõplikult ära minna. Inimene ei leina mitte seda inimest, kes ära läks, vaid seda, mis tal endal puudu jääb, kuna keegi lahkus. Kursus suunab mõtlema teisiti, nägema lahkumist eri positsioonidelt ning leiab ja loob ressursi kaotuse järel edasi elamiseks.

Oluline on mõistmise loomine – ka lähedaste siit ilmast lahkumise soov vajab mõistmist. Mõeldem, mida võib kogeda siit ilmast lahkunu? Milline on tema lein, nähes, et tema lahkumine on tekitanud kirjeldamatu kurbuse lähedastes. Ta võib tunda süüd ja jääda lahkumisel poolele teele, kaotades võimaluse taaskehastumiseks. Et lahkunud saaksid olla teisest ilmast leinajale toeks, tuleb neil lasta edasi liikuda. Sageli ei luba leinaja kurbus kadunukesest lahti lasta.

Kursusel elatakse läbi elus toimunud lahkumistega seotud leinaprotsess, vabastatakese lein ja sellega seoses olevad surnud. Kui soovid paremini mõista oma või lähedase leina, tulla toime enda leinaga või saada vastuseid ja tuge kaotuse, surma ja leinaga seotule, registreeru kursusele.

Asendajana saavad osaleda kõik soovijad, piiranguid ei ole.

Osalemistasu asendajana 30€
Töö 170 €

Loe rohkem meie teiste töötubade ja koolituste kohta.

Info ja registreerimine
TagasiRegistreeru